กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านแดงหมู่ที่ ๑ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน และบริเวณหน้า


20 พฤศจิกายน 2562

ชุมชนคุณธรรมบ้านแดงหมู่ที่ 1 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี นำโดย นายอาทิตย์  โสภาพร ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน และบริเวณหน้า ร.ร.อนุบาลพิบูลย์รักษ์ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  30 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share