กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/๑๒/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯวัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยว


วันอาทิตย์ที่ ๑ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย น.ส.อุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และ น.ส.ศุภลักษณ์ธรรมประดิษฐ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯวัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ  ร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ...  เพื่อเตรียมการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน "ชุมชนบ้านศาลาฝาชีพัฒนา" ณ บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ แหล่งผลิตผ้าบาติกข้าว(CPOT) โดยมีการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม(CPOt) ผลิตภัณฑ์OTOPในพื้นที่ชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวชุมชนบ้านศาลาฝาชี และวัดดอนตรอ รวมถึงบ่อนำโบราณ และวางแผนฟื้นฟูสถานที่ต้อนรับการเสด็จแปลงนาข้าวของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพฯ เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน มีอาจารย์ จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี และประธานชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ มาให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ซึ่งมีสมาชิกของชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ผลิต ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share