กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณถนนทางโค้ง ทางไปสะพานห้วยหลวง


 10 ธันวาคม 2562

ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี นำโดยนายสุธิษา  กองสะดี ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณถนนทางโค้ง ทางไปสะพานห้วยหลวง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  30 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share