กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/๑๒/๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสต่อแพ และประชุมหารือร่วมผู้นำพลังบวร ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดต่อแพ


วันพุธที่ ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสต่อแพ และประชุมหารือร่วมผู้นำพลังบวร ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดต่อแพ เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างการรับรู้ความเข้มแข็งของพลังบวรในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดต่อแพ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share