กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าเรียบ พระภิกษุสามเณร ที่เข้าปริวาสกรรม(ภายใน)ออกบิณฑบาตรโปรดศรัทธาญาติโยม บ้านโศกบก บ้านโพธิ์ทอง อำเภอนาโพธิ์


วันที่ 18 ธันวาคม 2562

 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าเรียบ พระภิกษุสามเณร ที่เข้าปริวาสกรรม(ภายใน)ออกบิณฑบาตรโปรดศรัทธาญาติโยม บ้านโศกบก บ้านโพธิ์ทอง อำเภอนาโพธิ์  มีผู้ร่วมทำบุญจำนวนมาก  นางศิริมาศ สวัสดี  นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมฯ  รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share