กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดกลาง (นางรอง)


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดกลาง (นางรอง)

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภออำเภอนางรอง ณ วัดกลาง (นางรอง) ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๔ ชุมชน 

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share