กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดสมศรี


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดสมศรี

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ ื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสมศรี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที ่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ ชุมชน

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share