กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดพลับพลา


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดพลับพลา
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอพุทไธสง ณ ศาลาการเปรียญ วัดพลับพลา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ ชุมชน
 
รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share