กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดละลวด


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดละลวด

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอชำนิ ณ วัดละลวด ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ ชุมชน 

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share