กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดป่าละหานทราย


ที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร"ณ วัดป่าละหานทราย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข ้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพเพียงในพื ้นที่ อำเภอละหานทราย ณ วัดป่าละหานทราย  ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที ่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ ชุมชน

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share