กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๔/๒๕๖๓

สวจ.ระนองถ่ายทำ Music Vedio "ระนองต้องปลอดภัย" (Covid-๑๙)


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองถ่ายทำ Music Vedio "ระนองต้องปลอดภัย" (Covid-19) เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share