กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๔/๒๕๖๓

บริษัท CP มอบข้าวสารให้คณะสงฆ์จังหวัดระนองเปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-๑๙


บริษัทซีพี มอบข้าวสารตราฉัตร 2,000 กก. ให้คณะสงฆ์ จ.ระนอง เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมพิธีมอบข้าวสารตราฉัตร จำนวน 2,000 กิโลกรัม จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิ้งค์ จำกัด ผู้บริหารธุรกิจกาแฟมวลชนและแบรนด์กาแฟต่างๆ ของ CP และคุณสุเมธ เหล่าโมฬาพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซีพี อินเตอร์เทรด หรือ CEO ข้าวตราฉัตร โดยมอบหมายให้นายภควัต เงยเจริญ (เถ้าแก่น้อยของเครือ CP) และน้องๆร้านกาแฟมวลชน เป็นผู้แทนมอบให้ทางจังหวัดระนอง โดยมีนายนายธีรพล  ชลิศราพงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบ โดยพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง รับมอบเพื่อนำถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดระนอง จัดโรงทานสนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มีพระบัญชาโปรดให้วัดทั่วราชอาณาจักร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID–19) พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า "วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน คู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณ ตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนัก ของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัด ที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะอนุเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล”


พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ได้กล่าวเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย โดยสามารถโอนผ่านบัญชีของวัดสุวรรณคีรีวิหาร ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขบัญชี 806 0 50399 5 หรือบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เช่น น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยารักษาโรค เป็นต้น เพื่อนำมาจัดถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้กล่าวอนุโมทนาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ที่ได้ร่วมแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อชาวระนองในครั้งนี้  (ขอขอบคุณข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share