กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๕๖

‘มรภ.สวนดุสิต&#o๓๙; จัดสัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชน


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "จริยธรรมหายไป หรืออยู่ในใจสื่อมวลชน" ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคุณก่อเขตต์ จันทเลิศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีคุณฟองสนาน จามรจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณศิรภัสสร โทร. 09-1514-2881
 
 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share