กระทรวงวัฒนธรรม

ดร.ปรีชา กันธิยะ


ดร.ปรีชา กันธิยะ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่เกิด/สถานที่
๗ เมษายน ๒๔๙๗
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๔๖ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๗ มีนาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ตำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา
เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
มหาวชิรมงกุฏ ปี ๒๕๕๒
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ปี ๒๕๔๘
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๔๕
เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี ๒๕๔๓
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ปี ๒๕๓๙
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ปี ๒๕๓๔
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๓๔
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๓๒
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓ ปี ๒๕๓๑
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ปี ๒๕๒๘
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๒๔
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share