กระทรวงวัฒนธรรม

นายสมชาย เสียงหลาย


นายสมชาย เสียงหลาย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วาระการดำรงตำแหน่ง
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ -๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share