กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๖/๒๕๖o

นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณณธรรมจริยธรรมนักเรียน เยาวชน


๙ มิย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ร.ร.บ้านโนนฤาษี ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณณธรรมจริยธรรมนักเรียน เยาวชน โดยมีนายกองค์บริหารส่วนตำบลกุดบงและคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกุดบงให้การต้อนรับ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share