กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๖/๒๕๖o

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง อำเภอสระใคร จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย


วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง อำเภอสระใคร จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติประเทศไทย ๔.๐ และกระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม โดยมีท่านนายอำเภอสระใคร นายยุคล กาญจนศิริพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย นายธีทัต พิมพา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share