กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๖/๒๕๖o

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง


13 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง นางพวงทิพย์ สุขโคนา ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนด้วยพลัง"บวร" ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share